Η Anadiag Hellas προσφέρει τις παρακάτω πιστοποιημένες υπηρεσίες Ορθής Πρακτικής Πειραμάτων Αποτελεσματικότητας (Ο.Π.Π.Α.)  και Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π.):

Οι δοκιμές γίνονται σε πειραματικές εκτάσεις αγρού και θερμοκηπίων. Δείτε εδώ τους σταθμούς και τις βασικές καλλιέργειες.

Προετοιμασία Βιολογικού Ντοσιέ (BAD).