Έχουμε αναπτύξει ένα εξειδικευμένο τμήμα μελισσοκομίας και μπορούμε να αναλάβουμε μελέτες στο εργαστήριο, καθώς και σε συνθήκες semi-field για να εκτιμήσουμε την τοξικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (PPPs) στις μέλισσες και τους βομβίνους.

Η δραστηριότητα αυτή είναι επισήμως αναγνωρισμένη σύμφωνα με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (GLP) και σύμφωνα με τις επίσημες μεθόδους των CEB, EPPO, EFSA και OECD οδηγίες.

 • Μελέτες σε μέλισσες 
  • Οξεία τοξικότητα μέσω κατάποσης σε ενήλικες μέλισσες OECD 231
  • Οξεία τοξικότητα μέσω επαφής σε ενήλικες μέλισσες OECD 214
  • Χρόνια Τοξικότητα μέσω κατάποσης σε ενήλικες μέλισσες (10 ημερών) OECD 245
  • Οξεία τοξικότητα μέσω κατάποσης σε γόνο OECD 237
  • Xρόνια τοξικότητα μέσω κατάποσης σε γόνο (επαναλαμβανόμενη έκθεση) Guidance Document 239
 • Μελέτες σε βομβίνους
 • Οξεία τοξικότητα μέσω κατάποσης σε ενήλικες εργάτριες OECD 247
 • Οξεία τοξικότητα μέσω επαφής σε ενήλικες εργάτριες OECD 246

 

 • Semi-field
  • Μελέτες σε γόνο και ενήλικες μέλισσες σε δικτυοκήπιο OECD 75