Η ομάδα μας μπορεί να χειριστεί οποιοδήποτε τύπο δοκιμών υπολειμμάτων σύμφωνα με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (O.E.Π.) - Good Laboratory Practice (G.L.P.) σε ευρύ φάσμα καλλιεργειών στην Ελλάδα σε αγρό ή σε θερμοκήπια. 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Μελέτες υπολείμματων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις καλλιέργειες
  • Μελέτες συγκομιδής & ρυθμού αποδόμησης
  • Μελέτες σε εναλλαγές καλλιεργειών
  • Μελέτες εδάφους
  • Μελέτες συσσώρευσης
  • Μελέτες εφαρμογής στο έδαφος

 

 Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας (ΤΔΛ) - Standard Operating Procedures (S.O.P.) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πειραματικών διαδικασιών. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τις διαθέσιμες καλλιέργειες ανά πειραματικό σταθμό.