Προσφέρουμε υπηρεσίες προετοιμασίας και συγγραφής υψηλής ποιότητας Βιολογικού Φακέλου (BAD) για την έγκριση νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τον κανονισμό 1107/2009 της ΕΕ και τις σχετικές εθνικές οδηγίες.

Προσφέρουμε:

  • Επιλογή δοκιμών που θα ενσωματωθούν στο Φάκελο
  • Προσεκτική αξιολόγηση του πλήθους των δοκιμών αποτελεσματικότητας και των δεδομένων που απαιτούνται
  • Μεγάλη αγρονομική, φυτοπαθολογική και εντομολογική εξειδίκευση για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων των δοκιμών
  • Επικαιροποίηση των φακέλων με νέα δεδομένα
  • Προετοιμασία των απαντήσεων  στα σχόλια των αρχών κατά την αξιολόγηση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας