Φυτοπροστατευτικά προϊόντα  | Βιολογικά προϊόντα  |  Βιοδιεγέρτες |   Τοποθέτηση προϊόντος-Marketing 

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Πειράματα εγκρίσεως φυτοπροστατευτικών προϊόντων (PPP)

 • Δοκιμές αποτελεσματικότητας και εκλεκτικότητας και δοκιμές επίδρασης σε οργανισμούς μη-στόχους με σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π.) ή και της Ορθής Πρακτικής Πειραμάτων Αποτελεσματικότητας (Ο.Π.Π.Α.
 • Οργανοληπτικές δοκιμές (taint tests)
 • Πειράματα συνδυαστικότητας
 • Πειράματα σε εναλλαγή καλλιεργειών
 • Πειράματα επίδρασης σε ωφέλιμα έντομα
 • Πειράματα αξιολόγησης ποικιλιών ή / και υβριδίων
 • Πειράματα αξιολόγησης ολοκληρωμένων φυτοπροστατευτικών προγραμμάτων
 • Πειράματα χρόνου εφαρμογής

Δοκιμές σε όλες τα σκευάσματα:

Ζιζανιοκτόνα - Εντομοκτόνα - Ακαρεοκτόνα - Μυκητοκτόνα - Νηματωδοκτόνα - Λιπάσματα - Ρυθμιστές ανάπτυξης 

Βιολογικά προϊόντα 

Αναλαμβάνουμε δοκιμές για τα παρακάτω βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Μακρο-οργανισμούς  –  Μικρο-οργανισμούς  –  Φυτικά εκχυλίσματα  –  Φερομόνες 

Οι δοκιμές για τη αποτελεσματικότητα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων απαιτούν καλή γνώση της φυσιολογίας της καλλιέργειας, του οργανισμού-στόχου και φυσικά λαμβάνοντας υπόψιν και τις καιρικές συνθήκες. Απαιτούν προσεκτική επιλογή της ποικιλίας της καλλιέργειας και του πειραματικού αγρού, μεθοδική και συστηματική παρακολούθηση του οργανισμού-στόχου. 

Βιοδιεγέρτες

Κάνουμε δοκιμές με σκευάσματα:

 • μικροοργανισμών (βακτήρια, ιούς, μύκητες, μυκόρριζες)
 • οργανικών ουσιών (αμινοξέα, χουμικά και φουλβικά οξέα, κ. α.)
 • ανόργανων ενώσεων 

Με διάφορες μεθόδους εφαρμογής: Ψεκασμό φυλλώματος - εφαρμογή στο έδαφος κ.α. 

H Anadiag Hellas με συνεχείς εκπαιδεύσεις του επιστημονικού προσωπικού αλλά και συνεργασίες με εθνικά Ερευνητικά Ιδρύματα και πανεπιστήμια έχει αποκτήσει άριστη γνώση και εμπειρία στο χειρισμό αυτών των προϊόντων.

 

Τοποθέτηση προϊόντος - Marketing

Η Anadiag Hellas με βαθιά γνώση της εθνικής και ευρωπαϊκής αγοράς προσφέρει πλήρη υποστήριξη σε εταιρείες κατά τη διαδικασία εγκρίσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με:
 • Πρακτικές δοκιμές αποτελεσματικότητας
 • Δοκιμές τοποθέτησης του προϊόντος σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυτοπροστασίας.
 • Πειράματα επιδείξεων για την υποστήριξη του μάρκετινγκ και την προώθηση των προϊόντων (demonstration trials)