• Επικοινωνία με τις Ελληνικές αρχές, αίτηση για χορήγηση άδειας πειραματισμού
  • Συμβουλές διαδικασίας έγκρισης
  • Τεχνικές συμβουλές

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών, από το αρχικό στάδιο της δημιουργίας του πρωτοκόλλου πειραματισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της EPPO και τις εθνικές απαιτήσεις, μέχρι και την τελική έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας