Δοκιμές - Πειράματα

Η ομάδα μας μπορεί να χειριστεί οποιοδήποτε τύπο δοκιμών αποτελεσματικότητας (G.E.P.) και υπολειμμάτων (G.L.P.) ακολουθώντας της οδηγίες της EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) της C.E.B. (COMMISSION DES ESSAIS BIOLOGIQUES) και τις Αρχές της OECD σε οποιαδήποτε καλλιέργεια στην Ελλάδα.

Στην Περιοχή της Ημαθίας κάθε χρόνο εγκαθιστά και παρακολουθεί ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο από φερομονικές παγίδες για τους βασικούς εχθρούς των δενδρωδών καλλιεργειών. Επίσης αναπτύσσει πρόγραμμα καταπολέμησης της καρπόκαψας της μηλιάς με την καταγραφή των ημεροβαθμών.

 

Δοκιμές που πραγματοποιούνται:

 • G.L.P. Θερμοκηπιακές και υπαίθριες δοκιμές
 • G.E.P. Θερμοκηπιακές και υπαίθριες δοκιμές
 • Δοκιμές ζιζανιοκτόνων
 • Δοκιμές εντομοκτόνων
 • Δοκιμές ακαρεοκτόνων
 • Δοκιμές μυκητοκτόνων
 • Δοκιμές ρυθμιστών ανάπτυξης
 • Δοκιμές σε αρθρόποδα μη στόχους
 • Δοκιμές παραγωγικότητας
 • Δοκιμές φυτοτοξικότητας
 • Δοκιμές μεγάλου εύρους - επίδειξης
 • Δοκιμές εναλλαγής καλλιεργειών

Υποστήριξη έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 • Επικοινωνία με τις Ελληνικές αρχές
 • Συμβουλές διαδικασίας έγκρισης
 • Τεχνικές συμβουλές