Ομάδα

Η προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα από Γεωπόνους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη πείρα στο γεωργικό πειραματισμό αποτελεί τη βάση της επιχείρησης.

Σήμερα η ομάδα μας αποτελείται από 6 πλήρους απασχόλησης εργαζόμενους και αρκετούς μερικής απασχόλησης.

Ο διευθυντής μελετών είναι Γεωπόνος, Διδάκτωρ γεωργικής εντομολογίας με περισσότερα από 6 χρόνια εμπειρίας στο αντικείμενο του γεωργικού πειραματισμού.

Όλοι οι πειραματιστές αγρού έχουν από 4 έως 15 χρόνια εμπειρίας στο γεωργικό πειραματισμό και εκτός από την εμπειρία τους αυτή, είναι επίσης γνώστες της γεωργικής πρακτικής καθώς και οι ίδιοι είναι ιδιοκτήτες διαφόρων καλλιεργειών.

Μέχρι τώρα η ομάδα μας έχει φέρει εις πέρας επιτυχώς περισσότερες από 800 δοκιμές αποτελεσματικότητας και περισσότερες από 300 δοκιμές υπολειμμάτων.

     

Καταρτίσεις-Εκπαιδεύσεις

Οι εκπαιδεύσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η συμμετοχή και η παρακολούθηση διαφόρων επιστημονικών Αγροτικού ενδιαφέροντος συνεδρίων, οι συχνές επιθεωρήσεις και η επικοινωνία με εμπειρογνώμονες, όταν αυτή απαιτείται, εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς στόχους.